De club

Op ons niveau trachten wij onze spelers kwalitatief een goede voetbalopleiding mee te geven. Dit is een betrachting die door omstandigheden niet altijd in de praktijk gerealiseerd wordt. Er wordt echter dagelijks aan gewerkt om voortdurend verbeteringen door te voeren. Zo sporen we onze trainers aan om een trainersopleidng te gaan volgen. Enkele van onze jeugdtrainers hebben hier reeds gevolg aan gegeven. Op termijn zullen we er toch naar moeten streven dat iedere trainer een opleiding dient gevolgd te hebben. Dit staat echter niet altijd garant voor het verkrijgen van zeer goede trainers, maar de kwaliteit van de trainingen zal er zeker mee verbeteren.

De doelstelling van het bestuur is om een goede doorstroming van jeugd naar eerste ploeg te verkrijgen. Hiervoor is niet enkel het opleingsniveau van belang voor het leggen van een goede basis maar dient er een duidelijke structuur gecreëerd te worden om dit effectief ook mogelijk te maken. Aan beide aspecten dient nog hard gewerkt te worden, maar waar er een wil is, is er een weg om onze doelstelling te bereiken.

Naast het verbeteren van de kwaliteit mogen we niet uit het oog verliezen dat voetbal ook nog altijd een feest dient te zijn en dit zowel op als naast het veld. Wij zijn pas tevreden als spelers en toeschouwers plezier hebben aan het spel. Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken zijn er heel wat mensen actief bezig met het reilen en zeilen van de club. In bovenstaand menu wordt getracht een zo volledig mogelijke structuur van de club te schetsen, samen met het huishoudelijk regelement waaraan ieder aangesloten lid zich dient te houden.

ORGANIGRAM K.F.C. KATTENBOS SPORT

Raad van Bestuur

Voorzitter : Lavreysen Jean
Secretaris : Vandenberk Timmy
Penningmeester : Janssen Johan
Financieel beheer Janssen Johan, Wouters Bart

Sponsoring: Vandenboer Kim

Infrastructuur: Schreppers André, Wouters Bart

Evenementen: Schepers Dirk

Bestuursleden: Schreppers André , Lavreysen Jean, Vandenberk Timmy, Wouters Bart, Cuppens Tony, Aerts Gunther, Loenders Stijn, Janssen Johan, Vandenboer Kim, Schepers Dirk

Sportief verantwoordelijken seniors: Stijn Loenders, Vandenberk Timmy, Vandenboer Kim

Sportief verantwoordelijken jeugd: Aerts Gunther, Geboers Geert

Jeugdwerking: Cuppens Tony, Wouters Bart, Vanerstichelen Jan, Hompes Dries, Vandenberk Timmy, Aerts Gunther, Geboers Geert, Hendrickx Geert

LIGGING

Oude diestersebaan 55
3920 Lommel
Limburg (België)

CHARTER VOOR OUDERS

Kattenbos Sport wil kwaliteit aanbieden wat betreft voetbalopleiding, maar ook op opvoedkundig vlak. Dit kan alleen met een positieve samenwerking en/of medewerking van de ouders. Wij geven dan ook aan de ouders de volgende “10 geboden voor de ouders” mee:

 1. Geef blijk van belangstelling, stimuleer uw kind om gaan te trainen, ga zoveel mogelijk naar wedstrijden van uw kind en bezoek ook af en toe de trainingen;
 2. Supporteren: spelers steunen en aanmoedigen, ploeggegeven blijven zien en niet louter je eigen kind
 3. Wees enthousiast, stimuleer uw kind en de medespelers
 4. Laat de kinderen hun spel hebben: het is al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander: het spel is er voor de kinderen en de kinderen niet voor het spel.
 5. Laat het coachen over aan de trainer. Geef zelf geen aanwijzingen;
 6. Geef geen kritiek op de beslissingen van de scheidsrechter: mensen maken fouten.
 7. Accepteer dat ook verliezen behoort bij het voetbalspel: ons motto: willen winnen, kunnen verliezen.
 8. Geef het goede voorbeeld in taal, gedrag, complimentjes: leefregels respecteren met voorbeeldfunctie. Respecteer elke kleur: letterlijk en figuurlijk.
 9. Geef geen kritiek op de opstelling van het team of over andere tactische beslissingen van de trainer/coach;


Problemen op sportief vlak positief benaderen en aankaarten bij opleider of coördinator. Problemen op organisatorisch vlak positief benaderen en aankaarten bij jeugdbestuur.

CHARTER VOOR JEUGDBESTUUR

Artikel 1 : Het jeugdbestuur maakt geïntegreerd deel uit van het bestuur van Kattenbos Sport, welke een sportieve vereniging is voor iedereen. Beoefenen van de voetbalsport in een ontspannende en aangename sfeer is haar bestaansreden. In een aanbod voor jeugd en senioren en jongens en meisjes. Kattenbos Sport is ‘één club’ waarvan de jeugdopleiding het platform is.

Artikel 2 : Het jeugdbestuur wil met de jeugd van Kattenbos Sport een betekenisvolle rol spelen, zowel op als naast het voetbalveld.

Artikel 3 : In de visie van het jeugdbestuur zijn de jongeren van Kattenbos Sport ‘de knopen van het net’. Zij zijn het bindweefsel van de club en maken de verbindingen met het bredere sociale weefsel van de gemeente. De jeugdwerking is het kernproduct van Kattenbos Sport en daarom bepalend voor het verenigingsleven van de club. Ze legt een basis voor duurzame relaties tussen de leden, clubliefde, verenigingsplezier en een verbreed sociaal engagement.

Artikel 4 : Het jeugdbestuur van Kattenbos Sport wil het beste halen uit haar jeugdvoetballers. Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om zijn/haar niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met zijn/haar individuele talenten en mogelijkheden.

Artikel 5 : Het jeugdbestuur van Kattenbos Sport is vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze ter beschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen.

Artikel 6 : Kattenbos Sport wil een opleidingscentrum vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en sociale opleiding.

Artikel 7 : Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor het jeugdbestuur van Kattenbos Sport een prioritaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere jeugdspelers moeten kunnen doorstromen naar het eerste elftal. (zie doorstromingsbeleid)

MEDISCH BELEID EN AANPAK BLESSUREPREVENTIE

Kattenbos Sport tracht op verschillende vlakken aan blessurepreventie te doen. Natuurlijk zijn een aantal afspraken en regels te volgen om zodoende een optimaal herstel te bereiken.

In het kader van veilig en gezond sporten verdienen enkele begrippen wat verduidelijking.
Gezondheid wordt bepaald door een aantal factoren: zowel je genen, het milieu, je levensstijl en de zorg voor je lichaam spelen een belangrijke rol.
Fysieke activiteit is de activiteit voetballen en de duur en intensiteit waarmee je dat doet. Fysieke fitheid is je paraatheid op fysiek vlak: coördinatie, lenigheid, uithouding, kracht en evenwicht spelen daarbij een rol.

Blessurepreventie begint bij jezelf : jij voelt je eigen lichaam het best aan, forceer niets, want dat leidt enkel tot langdurige kwetsuren.
Spreek je trainer aan over je problemen, zodat deze eventueel aangepaste oefenstof voor jou kan geven.
Ook de club wil investeren in het goed begeleiden van zijn spelers. Terreinen en materiaal worden zo goed als mogelijk onderhouden.
Voor sommige kwetsuren of aandoeningen moet je de arts (sportdokter) raadplegen. Loop niet te lang rond met iets, want wat nu acuut is, wordt snel een chronisch letsel.

Heb je een kwetsuur, dan volg je volgende stappen:

 1. Verwittig je trainer!
 2. Raadpleeg een dokter. Je kan terecht bij onze clubdokter
 3. Laat je zo nodig behandelen door een kinesist . Vraag hem wanneer en met intensiteit je weer kan trainen en laat dit weten aan je trainer.
 4. Train indien nodig eerst individueel
 5. Indien je hersteld bent en geen last meer ondervindt, sluit je aan bij je groep.

DE MEEST JUISTE ‘THERMOMETER’ BEN JIJ ZELF: JIJ VOELT JE EIGEN LICHAAM.