De club

Op ons niveau trachten wij onze spelers kwalitatief een goede voetbalopleiding mee te geven. Dit is een betrachting die door omstandigheden niet altijd in de praktijk gerealiseerd wordt. Er wordt echter dagelijks aan gewerkt om voortdurend verbeteringen door te voeren. Zo sporen we onze trainers aan om een trainersopleidng te gaan volgen. Enkele van onze jeugdtrainers hebben hier reeds gevolg aan gegeven. Op termijn zullen we er toch naar moeten streven dat iedere trainer een opleiding dient gevolgd te hebben. Dit staat echter niet altijd garant voor het verkrijgen van zeer goede trainers, maar de kwaliteit van de trainingen zal er zeker mee verbeteren.

De doelstelling van het bestuur is om een goede doorstroming van jeugd naar eerste ploeg te verkrijgen. Hiervoor is niet enkel het opleingsniveau van belang voor het leggen van een goede basis maar dient er een duidelijke structuur gecreëerd te worden om dit effectief ook mogelijk te maken. Aan beide aspecten dient nog hard gewerkt te worden, maar waar er een wil is, is er een weg om onze doelstelling te bereiken.

Naast het verbeteren van de kwaliteit mogen we niet uit het oog verliezen dat voetbal ook nog altijd een feest dient te zijn en dit zowel op als naast het veld. Wij zijn pas tevreden als spelers en toeschouwers plezier hebben aan het spel. Om dit allemaal te kunnen verwezenlijken zijn er heel wat mensen actief bezig met het reilen en zeilen van de club. In bovenstaand menu wordt getracht een zo volledig mogelijke structuur van de club te schetsen, samen met het huishoudelijk regelement waaraan ieder aangesloten lid zich dient te houden.